napis alt
napis alt

napis alt
napis alt
napis alt
neurofizjoterapia.pl

Aramis

Akademia Reedukacji Audiologii Mowy I Samodzielności

Kilka słów o Aramisie, który powstał jako mały, kameralny gabinet. Pomysł na jego założenie pojawił się kilka lat temu. Od początku Aramis miał być miejscem realizacji doświadczenia i nowatorskich pomysłów. Po dodaniu ogólnego zaangażowania i pracy zgodnie z przytoczonym mottem powstało miejsce, w którym dzieci odnajdują siebie, a rodzice wiarę w ich możliwości. Całości dopełnia domowa atmosfera, która sprawia, że wydajecie się być u nas bardziej gośćmi niż pacjentami.

   

Autyzm i jego tajemnica

autyzmTajemnica autyzmu – ludzkiego umysłu, który nie dostrzega istnienia innych ludzi – jest jedną z najtrudniejszych i najbardziej przejmujących w psychiatrii, a jednocześnie jednym z najpoważniejszych zaburzeń rozwojowych. Nazywa się go „skomplikowanym zespołem upośledzenia rozwoju”, ponieważ nieprawidłowości dotyczą bardzo wielu aspektów rozwojowych: inteligencji, postrzegania, umiejętności społecznych, języka i emocji.

   

Ruch w niepełnosprawności

„PRAGNĘ ZWYCIĘŻYĆ, LECZ JEŚLI NIE BĘDĘ MÓGŁ ZWYCIĘŻYĆ, NIECH BĘDĘ DZIELNY W SWYM WYSIŁKU"

W ostatnich latach naszego wieku wśród wielu ludzi na świecie dojrzewa przekonanie, że wszelka niepełnosprawność jest cząstką naszej rzeczywistości. W tym kontekście ważne staje się podejmowanie różnorodnych problemów ludzi niepełnosprawnych (w tym zajęć ruchowych), których liczba stale wzrasta i obecnie zbliża się do 500 milionów osób w skali światowej. U podłoża poglądów na rewalidację osób niepełnosprawnych tkwi przekonanie, że najwyższą wartością jest człowiek, również wtedy, gdy jest to jednostka pod jakimś względem niepełnosprawna.

   

Muzykoterapia - metody i techniki

muzykoterapiaMuzykoterapia jest dzisiaj powszechnie uważana za jedną z form lub narzędzi psychoterapii. Według Kratochwila „psychoterapia jest zamierzonym korygowaniem zaburzeń czynności organizmu środkami psychologicznymi, takimi jak: słowo, mimika, milczenie, więzi emocjonalne, uczenie się, manipulowanie środowiskiem i inne." Wśród niewymienionych środków znajduje się sztuka, a w jej ramach muzyka.

   

Posit Science

aramis gabinet TerapeutycznyMichael Merzenich założył firmę Posit Science, której celem jest pomoc starzejącym się ludziom w utrzymaniu plastyczności mózgu i wydłużeniu ich sprawności umysłowej. Mający obecnie 72 lata Merzenich nie ma nic przeciwko nazywaniu go starym - "Uwielbiam starych ludzi. Zawsze ich uwielbiałem. Moją, chyba najbardziej ulubioną osobą, był dziadek ze strony ojca. Jedna z trzech lub czterech najbardziej inteligentnych i najciekawszych osób, jakie spotkałem w życiu."

   

Rodzic w procesie usprawniania dziecka

neurofizjoterapiaWszystko, co dotyczy dziecka jest nierozerwalnie związane z obecnością i akceptacją rodziców. Również rehabilitacja, która zgodnie z ogólnymi założeniami przebiega wielopłaszczyznowo. Mamy wtedy do czynienia z procesem usprawniania ruchowego, często pomocy logopedycznej, psychologicznej, dostosowania szkoły do potrzeb i możliwości dziecka oraz wieloma innymi działaniami.

   

Uszy Friedmanna S. von Thuna

terapia słuchowa tomatisaZgodnie z teorią starożytnych medyków nerw słuchowy człowieka dzielił na się na trzy części. Każde rozgałęzienie związane było z innym obszarem, a tym samym ilość połączeń nerwowych odpowiedzialnych za proces słyszenia zwiększała się wielokrotnie. Dzięki takim uwarunkowaniom możemy, ich zdaniem, słuchać "wielopłaszczyznowo". Jedno odgałęzienie (część) „słyszy” rzeczy zwyczajne - zwykłe rozmowy, otaczający nas szum. Drugie „słyszy” sztukę i piękno, a trzecie jest „uchem” samej duszy.

Według Estés współczesny człowiek zatracił umiejętność słuchania na głębszych poziomach. Słyszy tylko bezpośrednie komunikaty, a i to nie zawsze - niektórzy słyszą tylko, to co chcą słyszeć… Na szczęście, wystarczy odrobina dobrej woli (nie trzeba czytać żadnych starożytnych traktatów), by znów nauczyć się słuchać.

   

Zasady uczestnictwa

Zasady uczestnictwa w zajęciach terapeutycznych prowadzonych w Gabinecie Terapeutycznym „Aramis"
   

Cennik

Cennik usług obowiązujący w Gabinecie Terapeutycznym "Aramis".
   

Rodzic w procesie usprawniania dziecka

neurofizjoterapiaWszystko, co dotyczy dziecka jest nierozerwalnie związane z obecnością i akceptacją rodziców. Również rehabilitacja, która zgodnie z ogólnymi założeniami przebiega wielopłaszczyznowo. Mamy wtedy do czynienia z procesem usprawniania ruchowego, często pomocy logopedycznej, psychologicznej, dostosowania szkoły do potrzeb i możliwości dziecka oraz wieloma innymi działaniami.

   

Posit Science

aramis gabinet TerapeutycznyMichael Merzenich założył firmę Posit Science, której celem jest pomoc starzejącym się ludziom w utrzymaniu plastyczności mózgu i wydłużeniu ich sprawności umysłowej. Mający obecnie 72 lata Merzenich nie ma nic przeciwko nazywaniu go starym - "Uwielbiam starych ludzi. Zawsze ich uwielbiałem. Moją, chyba najbardziej ulubioną osobą, był dziadek ze strony ojca. Jedna z trzech lub czterech najbardziej inteligentnych i najciekawszych osób, jakie spotkałem w życiu."

   

Muzykoterapia - metody i techniki

muzykoterapiaMuzykoterapia jest dzisiaj powszechnie uważana za jedną z form lub narzędzi psychoterapii. Według Kratochwila „psychoterapia jest zamierzonym korygowaniem zaburzeń czynności organizmu środkami psychologicznymi, takimi jak: słowo, mimika, milczenie, więzi emocjonalne, uczenie się, manipulowanie środowiskiem i inne." Wśród niewymienionych środków znajduje się sztuka, a w jej ramach muzyka.