napis alt
napis alt

napis alt
napis alt
napis alt
neurofizjoterapia.pl

Cennik

 

Cennik usług obowiązujący w Gabinecie Terapeutycznym "Aramis".

Aramis - cennik

 

Integracja sensoryczna

 

Diagnoza                                                                           300 zł


Diagnoza integracji sensorycznej obejmuje
:

2 spotkania z dzieckiem po ok. 60 min

wywiad z rodzicem

wydanie diagnozy na piśmie

omówienie wyników

Terapia                                                                              90 zł / 55 min.

 

 

 

Trening słuchowy wg metody A.Tomatisa

 

Diagnoza (test uwagi i lateralizacji słuchowej)              180 zł

badanie uwagi i lateralizacji słuchowej

wywiad z rodzicem

omówienie wyników

przygotowanie raportu na piśmie

Po pierwszym i kolejnych etapach oraz przed każdym etapem od drugiego włącznie badanie audiometryczne bezpłatne.

W przypadku rozpoczęcia treningu słuchowego w naszym ośrodku, jego cena jest pomniejszana o koszt badania audiometrycznego.

 

Terapia Tomatisa

I etap treningu (30 godzin)                                          1800 zł
kolejne etapy (15 godzin)                                             900 zł

 

Każdy z etapów podzielony jest na dwugodzinne bloki - jeden blok dziennie. W tygodniu dopuszczamy tylko jeden dzień przerwy w terapii - zwyczajowo jest to niedziela. Pierwszy etap trwa 15 dni x 2 godz. + 2 dni przerwy, co daje w sumie 17 dni. Drugi i kolejne etapy trwają 8 dni + 1 dzień przerwy => w sumie 9 dni.

 

Diagnoza rozszerzona

 

Diagnoza rozszerzona                                                         400 zł

diagnoza integracji sensorycznej

test uwagi i lateralizacji słuchowej

badanie funkcji wzrokowych

wywiad z rodzicem

wydanie diagnozy na piśmie

omówienie wyników

Rozszerzona diagnoza pozwala dokładniej określić zakres ew. występujących nieprawidłowości.

 

Więcej informacji można uzyskać na naszej stronie internetowej lub kontaktując się z Emilią Radzką, tel:+48507188270, e-mail: eradzka@gmail.com.