napis alt
napis alt

napis alt
napis alt
napis alt
neurofizjoterapia.pl

Prawidłowy rozwój dziecka

 

W poniższym artykule przedstawiam schemat prawidłowego rozwoju dziecka.

Całość podzieliłem na pięć faz rozwoju, które przypadają na kolejne miesiące życia. Podstawą podziału jest zmienne napięcie mięśniowe występujące w pierwszym okresie życia dziecka, zagęszczenie występujących odruchów, jak również osiąganie przez dziecko kolejnych kroków milowych.

 Faza zgięciowo-przywiedzeniowa (1 mies. życia)

L.P.

Kkg. w pozycji zgięciowej; ciężar ciała oparty na policzku, klatce piersiowej, wewnętrznej krawędzi dłoni i kciuku; kkg. w pozycji pronacyjnej i odwiedzione

Ekstensja kręgosłupa; miednica wysoko uniesiona; kkd. w zgięciu; ciężar spoczywa na kolanach

Pod koniec 1 mies. początki przekładania głowy poprzez podparcie na przedramionach => włączają się zginacze barków

 

L.T.

Kkg. ułożone w pozycji zgięciowej; barki i łopatki ustawione wysoko; kkg. odwiedzione; dłonie zaciśnięte w pięść, kciuk schowany w dłoni.

Duża ekstensja kręgosłupa (C-Th); protrakcja barków => niemożliwe wysunięcie rąk do przodu

Głowa ułożona asymetrycznie

Kicking - wykonywanie naprzemiennych ruchów prostowania i zginania kkd; nogi zgięte i lekko odwiedzione, stopy w zgięciu grzbietowym nie dotykają podłoża

 

 Faza wyprostno-odwiedzeniowa (2-3 mies.)

L.P.

Barki odrywają się od podłoża; głowa zaczyna być ustawiana w linii środkowej ciała

Od 3 mies. prawidłowy podpór na łokciach; kontrola głowy; kkg. osiągają względną swobodę ruchów => początek wyciągania rąk do przodu

 

L.T.

Stopniowe prostowanie kończyn, tułowia; głowa coraz częściej w linii środkowej ciała; ręce w pozycji pośredniej; wstępna zabawa

W 2 mies. zauważalna pozycja szermierza (ATOS)

W 3 mies. początki wysuwania rąk do przodu

 

Faza wyprostno-przywiedzeniowa (4-5 mies.)

L.P.

Łokcie ustawione w linii barków, a nawet przed barkami; przenoszenie ciężaru ciała na jeden bark => unoszenie ręki odciążonej

Ciężar ciała oparty na miednicy

W 5 mies. duża ekstensja; kołysze się na brzuchu

 

L.T.

Prostowanie nóg; ręce wysuwają się do przodu i łapią przedmioty

W 4 mies. zabawa kolanami; unoszenie obydwu nóg do góry, kontrola miednicy i wzmacnianie mięśni brzucha

W 5 mies. zabawa stopami; supinacja przedramion i otwarcie dłoni

 

Faza rotacji (5-6 mies.)

L.P.

Dowolne opieranie na prostych ramionach; sięganie po zabawki

Oparcie na ramionach dowolnie długo; klatka piersiowa oderwana od podłoża

 

L.T.

Zabawy jedną nogą

Asymetria; rotacja barków i miednicy

Dysocjacja; ustawienie obręczy barkowej i miednicy w różnych płaszczyznach

W 6 mies. robi "mostek" - wypinanie bioder do góry

Próby obrotów z wykorzystaniem odpychanie stopą

 

Wzrost rotacji

7-8 mies. - pojawia się pełzanie (przenoszenie ciężaru ciała z jednej strony na drugą, wydłużenie strony obciążonej - skrócenie odciążonej; dysocjacja kkg. i kkd; rotacje obręczy barkowej, miednicy i tułowia => wszystkie elementy potrzebne do chodzenia); pojawia się pozycja czworacza, wychylenia na boki, - kontrola potrzebna do chwytania przedmiotów

 

10 mies. - czworakowanie i pozycja „misia"

 

11 mies. - doskonalenie czworakowania

 

7 mies. - kucanie i „sprężynowanie" przy podtrzymaniu w pionie, wyprostu bioder w staniu

 

8 mies. - siadanie z pozycji stojącej przez ugięcie nóg

 

9 mies. - stanie kilkusekundowe z pomocą

 

10 mies. - podciąganie do stania przy meblach, z pomocą pewne stanie na całych stopach

 

11 mies. - chodzenie bokiem przy meblach, za ręce chód do przodu na szerokiej podstawie

 

12 mies. - chód za jedną rękę

 

 

 

zageszczenie odruchow