napis alt
napis alt

napis alt
napis alt
napis alt
neurofizjoterapia.pl

Metoda Tomatisa i jej twórca

tomatisNazwa "Metoda Tomatisa" pochodzi od jej twórcy prof. Alfreda Auguste'a Tomatisa, który urodził się 1 stycznia 1920 roku w Nicei, a zmarł 25 grudnia 2001 roku w Carcassonne. Profesor Alfred Tomatis był sławnym francuskim lekarzem otolaryngologiem, absolwentem wydziału medycyny w Paryżu, specjalistą w dziedzinie zaburzeń słuchu i mowy. Humbert Tomatis, ojciec prof. A.Tomatisa, był wybitnym śpiewakiem występującym w Operze Paryskiej. Medyczne wykształcenie oraz fakt przebywania w środowisku śpiewaków przesądził o kierunku przyszłej pracy zawodowej Alfreda Tomatisa.
Profesor A.Tomatis bardzo wcześnie zainteresował się korelacją między uchem, a głosem.

   

Meoda Tomatisa - muzyka filtrowana

muzyka filtrowanaMuzyka towarzyszy człowiekowi od zarania dziejów. Instrumenty muzyczne to, obok narzędzi, pierwsze wytwory pracy rąk ludzkich. Biorąc pod uwagę „oświecającą” rolę chorału gregoriańskiego w ciemnych wiekach średniowiecza można pokusić się o stwierdzenie, że muzyka stanowiła ważny element „odżywczy” pozwalający ludzkości dokonać zdecydowanych kroków naprzód na drodze ewolucji. Muzyka niewątpliwie odegrała decydującą rolę w rozwoju świadomości i kreatywności – dwóch cech dystynktywnych dla homo sapiens. Muzyka stanowi tak podstawową potrzebę ludzką, jak potrzeba jedzenia.

   

Metoda Tomatisa - przewodnik po metodzie

przewodnik metoda tomatisaPrzeszło 40 lat temu profesor Alfred A.Tomatis, francuski otolaryngolog, neurolog i foniatra dokonał kilku zaskakujących obserwacji, które w następstwie doprowadziły do rozwoju tzw. metody Tomatisa. W literaturze przedmiotu metoda ta znana jest również jako „trening uwagi słuchowej”, „stymulacja słuchowa”, „trening audio-psycho-lingwistyczny”, a podstawowym jej celem jest wspomożenie funkcji słuchowej, przez co następuje poprawa koncentracji, jakości uczenia się, wspomożenie zdolności językowych, komunikacyjnych, zwiększenie kreatywności oraz poprawa jakości zachowań społecznych.

   

Metoda Tomatisa - ogólne założenia

trening słuchowy tomatisaProgram terapii określony jest przez standardy dyscypliny nazwanej audio-psycho-fonologią. Podstawowym założeniem jest „poprowadzenie” pacjenta drogą umożliwiającą idealne słyszenie dźwięku. Terapia nawiązuje do momentu jego poczęcia, ponieważ od chwil związanych z rozwojem w łonie matki zależy jakość słuchania, a tym samym możliwości mówienia i pisania.

   

Metoda Tomatisa - system analogowy, czy cyfrowy

trening słuchowy tomatisaPytanie:

Dlaczego jednym z elementów metody jest wykorzystywanie systemów analogowych, a nie cyfrowych?

Odpowiedź:

Prof. Alfred A.Tomatis
Pojawienie się kilka lat temu we współczesnym świecie dźwięku cyfrowego, w sposób nieunikniony wymusiło wiele pytań wśród specjalistów stosujących moją metodę. Rozumiem ich doskonale i mogę im powiedzieć to, co już powiedziałem kilka razy. Ważnym elementem debaty jest wykazanie, jaki wpływ na układ nerwowy ma odbieranie i przekazywanie materiału dźwiękowego.

   

Ucho i jego rola w rozwoju

Ucho jest najważniejszym pomostem łączącym człowieka z otoczeniem.

metoda tomatisaKwestię podejścia do języka można streścić dwoma pytaniami:

  1. W jaki sposób człowiek wytwarza głoski (dźwięki) ?
  2. Dlaczego człowiek czuje potrzebę mówienia ?

 

Pierwsze pytanie jest dość zaskakujące. Wydaje się, że człowiek jest wyposażony w specjalny aparat mowy zaprojektowany do wytwarzania dźwięków. W rzeczywistości to twierdzenie jest fałszywe. Nie ma organizmów fizjologicznie uwarunkowanych do mówienia. W celu realizacji mowy została zmieniona pierwotna rola krtani. Podobnie ucho pierwotnie zostało stworzone do lokalizacji źródła dźwięku, a dopiero później zaczęło ten dźwięk analizować.

   

Obraz ciała

neurofizjoterapia"Obraz ciała" jest jednym z kluczowych pojęć dotyczących człowieka, które nie zostało jeszcze precyzyjnie zdefiniowane.

Człowiek jest systemem nerwowym osłoniętym somatyczną powłoką. Między ludźmi istnieje różnica w sposobie wykorzystywania pól neuronowych, co powoduje zróżnicowanie między poszczególnymi osobami. Dzięki takiemu mechanizmowi, każdy z nas jest indywidualną jednostką.

   

Terapia Tomatisa

Ładowanie kory

trening słuchowy tomatisaPrzez pierwsze 100 dni życia dziecko charakteryzuje się dużą dynamiką i wzmożonym napięciem mięśniowym. Opróżnienie ucha środkowego z płynu owodniowego wprowadza dziecko w spokojniejszą fazę, ale jednocześnie znacznie zmniejsza umiejętność odbierania dźwięków o wysokich częstotliwościach. Dzieje się tak dlatego, ponieważ pierwotną funkcją ucha było ładowanie kory mózgowej potencjałem elektrycznym, a słyszenie jest umiejętnością wtórną.

   

Integracja języków nowożytnych

metoda tomatisa nauka języków obcychStarożytne wschodnie przysłowie mówi: "Znasz język, masz życie, ale jeżeli znasz dwa języki, masz dwa życia". Jednak nie wszyscy mają możliwość poznania kilku języków, ponieważ dar znajomości kilku języków to nie tyle umiejętność mówienia, co słuchania.

   

Metoda Tomatisa - zastosowanie

Kilka zastosowań specjalnych

Istnieją grupy zawodowe wymagające bardziej niż inne treningu audio-psycho-fonologicznego. Poniższa lista nie jest oczywiście wyczerpana, ale daje ogólny obraz zagadnienia.

metoda tomatisaNauczyciele

Zadaniem nauczyciela jest skuteczne przekazywanie wiedzy. Nieprawidłowy głos wpływa bezpośrednio na sposób przekazywania informacji uczniom. Trzeba pamiętać, że głos nauczycieli starszych wiekiem jest bardziej zniszczony, niż młodych. Mimo doświadczenia wynikającego z lat pracy, zakres przekazywanej wiedzy staje się okrojony. Wraz z wiekiem pogarsza się jakość słuchu, a tym samym i głosu. Wadliwy głos "przekazuje" coraz mniej informacji - nauczyciel staje się mało skutecznym "narzędziem" przekazywania wiedzy.

   

Terapia Tomatisa - lista kontrolna

tomatis warszawaW celu szybkiego określenia ewentualnych zaburzeń i trudności związanych ze słuchaniem oraz umożliwienia skutecznego zajęcia się nimi, dobrze jest mieć wykaz zawierający szereg wskazówek mogących pomóc w ujawnieniu istniejących problemów.

Poniżej zostały zamieszczone najważniejsze objawy świadczące o zaburzeniach w obrębie słuchu, a jednocześnie będące pierwszym wskazaniem do treningu uwagi słuchowej. Dla ułatwienia lista kontrolna została podzielona na cztery obszary. Wydaje się, że są całkowicie niezależne i oddalone od siebie, jednak łatwo mogą się przenikać, a wszystkie razem ściśle ze sobą współpracują. Wszystkie zamieszczone poniżej zaburzenia mogą być wynikiem nieprawidłowego słyszenia i słuchania. 

   

Czas i jego rola w uczeniu się

czas-terapiaKiedy uczysz się nowych rzeczy, rozmawiasz z kolegami i nauczycielami, eksperymentujesz z nowymi gadżetami lub bierzesz udział w niezliczonych, innych czynnościach polegających na uczeniu się, czas odgrywa wielką rolę. Czas jest istotny przy funkcjonowaniu neuronów, w komunikacji między układami zmysłowymi i wewnątrz nich, a także w interakcjach między różnymi obszarami mózgu. Sukces lub porażka w komunikacji z użyciem gestów, wyrażeń i języka mówionego także zależy od czasu. Czas jest również krytycznym elementem nauczania na każdym poziomie