napis alt
napis alt

napis alt
napis alt
napis alt
neurofizjoterapia.pl

Metoda Tomatisa i jej twórca

 

tomatisNazwa "Metoda Tomatisa" pochodzi od jej twórcy prof. Alfreda Auguste'a Tomatisa, który urodził się 1 stycznia 1920 roku w Nicei, a zmarł 25 grudnia 2001 roku w Carcassonne. Profesor Alfred Tomatis był sławnym francuskim lekarzem otolaryngologiem, absolwentem wydziału medycyny w Paryżu, specjalistą w dziedzinie zaburzeń słuchu i mowy. Humbert Tomatis, ojciec prof. A.Tomatisa, był wybitnym śpiewakiem występującym w Operze Paryskiej. Medyczne wykształcenie oraz fakt przebywania w środowisku śpiewaków przesądził o kierunku przyszłej pracy zawodowej Alfreda Tomatisa.
Profesor A.Tomatis bardzo wcześnie zainteresował się korelacją między uchem, a głosem.

Dla prawidłowego zrozumienia sposobu pracy prof. Alfreda Tomatisa należy pamiętać, że był przede wszystkim wybitnym lekarzem klinicznym troszczącym się o zdrowie swoich pacjentów. W ramach pracy zawodowej zajmował się osobami niedosłyszącymi i śpiewakami mającymi kłopoty z głosem (początkowo przede wszystkim znajomymi ojca). Fantastyczna intuicja, tysiące obserwacji podczas badań nad głuchotą na zlecenie Ministerstwa Pracy, Ministerstwa Lotnictwa i Zakładów Zbrojeniowych, pozwoliły opisać wpływ słuchu na sposób emisji głosu. W szerszym pojęciu można powiedzieć, że odkrył zależność między słuchaniem i komunikowaniem się.

Bezcenne doświadczenie kliniczne pozwoliło prof. Tomatisowi opracować i skonstruować aparat nazwany przez media "Uchem elektronicznym" , które umożliwiało rehabilitację głosu poprzez rehabilitację słuchu. Następnym efektem badań i doświadczeń klinicznych było sformułowanie teorii, która wyjaśnia tzw. "Efekt Tomatisa".

Teorię można streścić w trzech punktach:

Głos zawiera w sobie tylko tyle, ile słyszy ucho.Jeśli zmieni się sposób słyszenia, to głos natychmiast ulega, bez wiedzy i świadomości mówiącego, analogicznym zmianom.Poprzez stymulację słuchu można trwale wpłynąć na zmianę charakterystyki emisji głosu.

Prezentacja "Ucha elektronicznego" miała miejsce podczas Wystawy Powszechnej w Brukseli w 1958 roku. Wynalazca urządzenia został wówczas uhonorowany Złotym Medalem w dziedzinie badań naukowych. W 1962 roku otrzymał Grande Medaille de Vermeil Miasta Paryża.

Przez dwa kolejne dziesięciolecia prof. Alfred Tomatis wypracował metodę nazywaną dzisiaj "Metodą Tomatisa", którą można uznać za odrębną dyscyplinę nauki. Metoda Tomatisa opiera się na szeregu przesłanek dotyczących rozwoju człowieka, sposobu przetwarzania informacji oraz umiejętności komunikowania i uczenia się. Dyscyplina nauki zajmująca się "Efektem Tomatisa" leży na pograniczu różnych nauk humanistycznych. Jej niezwykłe bogactwo polega na umiejętności łączenia wielu dyscyplin w jedną całość. Dzięki temu na całym świecie osoby stosujące Metodę Tomatisa, a ich liczba stale wzrasta od końca lat siedemdziesiątych, są przede wszystkim specjalistami w swoich dziedzinach.

Profesor A.A.Tomatis pozostawił pokaźny dorobek naukowy składający się z książek, artykułów i wywiadów. Wszystkie prace pozwalają nam zrozumieć założenia leżące u podstaw Metody Tomatisa.

źródło:
acousticsystem.ch