napis alt
napis alt

napis alt
napis alt
napis alt
neurofizjoterapia.pl

Integracja języków nowożytnych

 

metoda tomatisa nauka języków obcychStarożytne wschodnie przysłowie mówi: "Znasz język, masz życie, ale jeżeli znasz dwa języki, masz dwa życia". Jednak nie wszyscy mają możliwość poznania kilku języków, ponieważ dar znajomości kilku języków to nie tyle umiejętność mówienia, co słuchania.

W skali międzynarodowej widać coraz większe zapotrzebowanie na naukę języków obcych. Znaczny rozwój systemów szeroko rozumianej łączności, rozwój turystyki i handlu międzynarodowego rodzi konieczność zajęcia się ludźmi w sposób prosty i intuicyjny. Takimi metodami są między innymi metody audio-wizualne. Niestety wiele z nich, nazwanych "cudownymi", nie jest opartych na żadnych podstawach naukowych. Co więcej ignorują podstawowe prawa psychofizjologii mowy, a szczególnie istniejące relacje między słuchem i mową. Wspomniane wyżej "cudowne metody" nie biorą również pod uwagę zależności wynikających z rasy i narodowości osoby uczącej się języka obcego.

tomatis nauka języków obcych"Efekt Tomatisa" pozwala przyspieszyć działania w kierunku nauki języka obcego poprzez wykorzystanie relacji fonacji i słuchu oraz wykroczyć poza pojęcie uczenia się. Wspomniany "Efekt Tomatisa" powoduje, szczególnie w I etapie, "integrację" języka. Taki sposób działania jest bardziej kompletny i paradoksalnie o wiele łatwiejszy.

Rola ucha w nauczaniu języka, ojczystego lub obcego, jest zagadnieniem, przed którym nie ucieknie nikt zainteresowany omawianym tematem. Nie wolno ignorować faktu, że ucho jest drzwiami do nauki mowy i języka. Od nas zależy, jak szeroko te drzwi będą otwarte. Prawidłowe słyszenie słów jest nierozerwalnym elementem nauki. Kluczem do skutecznego uczenia się mowy lub języka jest zatem zapewnienie odpowiedniej, a zarazem prawidłowej jakości słuchu. Słuch o odpowiedniej jakości powoduje bardziej wydajne słyszenie "docelowe", a tym samym stają się słyszalne wszystkie szczegóły akustyczne. Tym samym stają się zauważalne wszystkie niuanse językowe i idiomy. Należy zatem pamiętać, że osoba chcąca opanować inny język, musi mieć możliwość wejścia do świata mowy różnych narodowości. To jest punkt, którego nie da się ominąć. Nie ma sensu uczyć się mowy lub języka, kiedy nie słyszymy lub słabo rozpoznajemy wypowiadane słowa. Najlepsze i najpiękniejsze "laboratoria" językowe są bezskuteczne,  jeżeli nie biorą pod uwagę omawianego czynnika.

Ważne jest zatem mówienie o "integracji" , a nie "nauce" języka. Rozróżnienie tych dwóch pojęć jest koniecznością.

 

źródło:
acousticsystem.ch