napis alt
napis alt

napis alt
napis alt
napis alt
neurofizjoterapia.pl

Metoda Tomatisa - zastosowanie

 

Kilka zastosowań specjalnych

Istnieją grupy zawodowe wymagające bardziej niż inne treningu audio-psycho-fonologicznego. Poniższa lista nie jest oczywiście wyczerpana, ale daje ogólny obraz zagadnienia.

metoda tomatisaNauczyciele

Zadaniem nauczyciela jest skuteczne przekazywanie wiedzy. Nieprawidłowy głos wpływa bezpośrednio na sposób przekazywania informacji uczniom. Trzeba pamiętać, że głos nauczycieli starszych wiekiem jest bardziej zniszczony, niż młodych. Mimo doświadczenia wynikającego z lat pracy, zakres przekazywanej wiedzy staje się okrojony. Wraz z wiekiem pogarsza się jakość słuchu, a tym samym i głosu. Wadliwy głos "przekazuje" coraz mniej informacji - nauczyciel staje się mało skutecznym "narzędziem" przekazywania wiedzy.

Mówcy

Mówcami są m.in. politycy, duchowni, prawnicy. Dla nich głos, podobnie jak dla nauczycieli, jest narzędziem pracy. Mówcy starają się przekonać inne osoby do swoich racji. W przypadku używania głosu złej jakości nie potrafią skutecznie przekazać zamierzonych informacji. Tym samym znacznie zmniejsza się ich umiejętność skutecznego przedstawiania własnych argumentów. Siłą mówcy jest przecież swoista wirtuozeria mówienia z umiejętnością wpływania na inne osoby - "nadawanie na tych samych falach".

Śpiewacy i muzycy

Umiejętność śpiewania lub grania na instrumencie to w istocie umiejętność werbalnego dostrojenia w celu lepszej kontroli dźwięku. Ten fakt bezpośrednio wpływa na jakość śpiewu i gry na instrumencie muzycznym.

Sportowcy

Doskonalenie w sporcie polega na uzyskiwaniu i umiejętności wykorzystania prawidłowej techniki, wymaganej w danej dyscyplinie sportu. Do tego wymagany jest specjalistyczny trening połączony z wysokim zaangażowaniem sportowca, które pozwalają ukształtować wymaganą świadomość własnego ciała. Często jednak sfera psychologiczna staje się ważniejsza od fizycznej. Tenis, bilard oraz inne sporty techniczne wymagają od sportowca prawidłowego postrzegania perspektywy i dostosowania do jej wymagań kinetyki własnego ciała. W bezpośredniej rywalizacji wygrywa ten, kto ma lepszą kontrolę własnego ciała i umiejętność dostosowania do warunków otoczenia. Mistrz potrafi to robić perfekcyjnie. Terapia audio-psycho-fonologiczna (wg metody A.Tomatisa) pozwala rozwinąć prawidłową kontrolę mięśni uwolnioną od bagażu emocjonalnego, lęków i nerwowości.

Osoby narażone na hałas

Dźwiękowcy, osoby pracujące w hałasie, młodzież głośno słuchająca muzyki współczesnej (w tym muzyki pop) są szczególnie narażone na zaburzenia słuchu. Natężenie 120 dB (bolesne dla człowieka) powoduje natychmiastowe "kontuzjowanie" ucha, a dłuższe, miesięczne narażenie słuchu na taki hałas, powoduje zmiany nieodwracalne. Natężenie 80 dB przyczynia się do wystąpienia znacznych zmian i problemów ze słuchem. Ważniejszy jest tutaj czas trwania nadmiernego hałasu, niż jego intensywność.

Menadżerowie

Grupa ludzi odpowiedzialna za wdrożenie wcześniejszych ustaleń kadry kierowniczej. Do skutecznego wypełnienia swojej misji potrzebują należytych cech fizycznych i psychicznych. Pracują jak maszyny, od których wymaga się szybkiego i bezbłędnego podejmowania decyzji. W trakcie starzenia się kory mózgowej procesy neurofizjologiczne ulegają sklerotyzacji, a pamięć staje się coraz bardziej zawodna. Tym samym zmniejsza się umiejętność kreatywnego działania.

Elektroniczne ucho, poprzez bezpośrednie oddziaływanie na korę mózgową, powoduje jej budzenie się i ożywanie. Harmonizacja i spójność krzywych słuchu pozwala wykorzystać własne możliwości w 100%.

 

źródło:
acousticsystem.ch