napis alt
napis alt

napis alt
napis alt
napis alt
neurofizjoterapia.pl

Logopedia - szybki test

 

diagnozaW celu szybszego określenia ewentualnych zaburzeń i trudności związanych z mową i umożliwienia skutecznego zajęcia się nimi, dobrze jest mieć wykaz zawierający szereg wskazówek mogących pomóc w ujawnieniu problemów dziecka lub dorosłego.

Poniżej zostały zamieszczone najważniejsze objawy mogące świadczyć o zaburzeniach mowy, a jednocześnie będące pierwszym wskazaniem do terapii logopedycznej. Sprawdź, czy odnajdujesz u dziecka którekolwiek z wymienionych trudności. W przypadku pozytywnej odpowiedzi nie czekaj – skontaktuj się z nami i uzyskaj dodatkowe informacje oraz wyjaśnienia. Pamiętaj również, że:

Głos zawiera w sobie tylko tyle, ile słyszy ucho.Jeśli zmieni się sposób słyszenia, to głos natychmiast ulega, bez wiedzy i świadomości mówiącego, analogicznym zmianom.Poprzez stymulację słuchu można trwale wpłynąć na zmianę charakterystyki emisji głosu.


Jeśli Twoje dziecko:

w 6 miesiącu życia nie gaworzy lub pamiętasz, że nie gaworzyło

po ukończeniu 1 roku życia nie potrafi, nie potrafiło, wypowiedzieć sylab, a tym samym prostych słów

w wieku 2 lat nie mówi prostych słów

między 2 a 3 rokiem życia nie umie wypowiedzieć prostego zdania

w 3 roku życia ma problemy z wypowiadaniem się

w wieku 4 lat nie potrafi opowiedzieć prostej historyjki i zniekształca wyrazy

między 5 a 6 rokiem życia nie wypowiada głosek „l”, „sz”, „ż”, „cz”, „dż”

nie rozumie poleceń

masz wątpliwości czy prawidłowo słyszy

nie kontroluje odruchu połykania

nieprawidłowo oddycha

zaczyna się "zacinać"

jąka się

podczas mówienia nie kontroluje narządu artykulacyjnego – wsuwa język między zęby

"...większość defektów mowy i wad słuchu powstaje w wieku dziecięcym, winno się je przeto w tym właśnie czasie likwidować, aby powstrzymać ich nasilenie i zapobiec różnym dodatkowym następstwom"

M. Seeman