napis alt
napis alt

napis alt
napis alt
napis alt
neurofizjoterapia.pl

Terapia Tomatisa - lista kontrolna

 

tomatis warszawaW celu szybkiego określenia ewentualnych zaburzeń i trudności związanych ze słuchaniem oraz umożliwienia skutecznego zajęcia się nimi, dobrze jest mieć wykaz zawierający szereg wskazówek mogących pomóc w ujawnieniu istniejących problemów.

Poniżej zostały zamieszczone najważniejsze objawy świadczące o zaburzeniach w obrębie słuchu, a jednocześnie będące pierwszym wskazaniem do treningu uwagi słuchowej. Dla ułatwienia lista kontrolna została podzielona na cztery obszary. Wydaje się, że są całkowicie niezależne i oddalone od siebie, jednak łatwo mogą się przenikać, a wszystkie razem ściśle ze sobą współpracują. Wszystkie zamieszczone poniżej zaburzenia mogą być wynikiem nieprawidłowego słyszenia i słuchania. 

W przypadku zaobserwowania u dziecka kilku z wymienionych poniżej trudności nie zwlekaj – skontaktuj się z nami i uzyskaj dodatkowe informacje oraz wyjaśnienia. Czekanie i odkładanie konsultacji "na później" powoduje narastanie trudności szkolnych, społecznych, wychowawczych.

 

Obszar ciała i umiejetności motorycznych

opóźnienie rozwoju ruchowego

przebyte lub powtarzające się zapalenia ucha

stres matki w trakcie ciąży

poważne choroby w wieku niemowlęcym

zaburzenia równowagi

problemy z utrzymaniem prawidłowej postawy ciała

problemy z koordynacją ruchową

zaburzenia poczucia rytmu

brak lub skrzyżowana lateralizacja

trudności grafomotoryczne

zaburzenia orientacji przestrzennej

trudności w organizacji czasu i przestrzeni (otoczenia).

 

Obszar głosu, muzyki i języka

częsta potrzeba powtarzania słów

nadwrażliwość na dźwięki lub głosy

problemy ze zrozumieniem komunikatów słownych

skłonność do błędnej interpretacji (zrozumienia) słów

krótka pamięć werbalna (zapominanie słów)

jąkanie

problemy z dykcją – płaski i monotonny głos

zaburzenia płynnej mowy oraz śpiewu

znaczny wysiłek podczas mówienia, co powoduje niechęć lub brak szacunku dla własnego głosu

problemy z analizą czytanego tekstu,

dysgrafia, dysleksja,

trudności w uczeniu się języków obcych

 

Obszar energii, dynamiki i koncentracji

brak koncentracji i cierpliwości podczas wykonywania codziennych czynności

obniżona uwaga oraz skłonność do roztargnienia

stałe, niezależne od pory dnia uczucie zmęczenia i znużenia – „wypalenie”

brak twórczych pomysłów - „zamknięty umysł”

brak umiejętności mobilizacji w trudnych sytuacjach

tendencja do nadpobudliwości i nerwowości

trudności z porannym wstawaniem

brak otwartości i potrzeby komunikowania się z innymi

tendencja do "mrocznych" pomysłów

 

Obszar emocji i autoregulacji

rozchwianie emocjonalne

rozdrażnienie w każdej sytuacji kontaktu społecznego, nawet bez poczucia "ataku" werbalnego

"wyrywność", brak umiejętności słuchania innych

nadmierny lęk i poczucie strachu w nowych sytuacjach

częste, niewytłumaczalne zmiany nastroju

trudności w radzeniu sobie z własnymi emocjami

nagłe, niekontrolowane wybuchy gniewu, wściekłości i inne

problemy z tolerancją w stosunku do innych osób

 

Powyższa lista nie jest wyczerpująca. Jeżeli niepokoją Ciebie inne problemy, których nie ma w wykazie, a uznajesz je za związane ze słuchaniem, również zasięgnij porady i opinii.