napis alt
napis alt

napis alt
napis alt
napis alt
neurofizjoterapia.pl

Integracja sensoryczna

integracja sensorycznaIntegracja sensoryczna jest procesem neurologicznym, który organizuje wrażenia płynące z ciała i środowiska w taki sposób, by mogły być użyte do celowego działania.

dr A.J. Ayres

Przytoczoną definicję znają wszyscy terapeuci i zapewne część rodziców dzieci uczęszczających na terapię si. Niestety wśród rodziców integracja sensoryczna bardzo często kojarzona jest z ... huśtaniem, głaskaniem i szeroko pojętym masowaniem. A tak nie jest. Czym więc jest?

   

Integracja sensoryczna - diagnoza

diagnoza si"Diagnoza integracji sensorycznej", "Ocena procesów integracji sensorycznej", "Opinia dotycząca rozwoju procesów integracji sensorycznej" to nazwy, które występują zamiennie.

"Diagnoza integracji sensorycznej", "Ocena procesów integracji sensorycznej", "Opinia dotycząca rozwoju procesów integracji sensorycznej" to nazwy, które występują zamiennie. Niezależnie od nazwy ich zadaniem jest opisanie dziecka w sposób pozwalający zrozumieć, gdzie tkwi problem warunkujący nieporządane zachowanie, kłopoty w szkole, "niedostosowanie" społeczne, problemy z planowaniem ruchu, równowagą lub koordynacją wzrokowo-ruchową.

   

Integracja sensoryczna - terapia

terapia siTerapia integracji sensorycznej jest procesem polegającym na takiej organizacji układu nerwowego, aby informacje ze zmysłów przesyłane były do mózgu w sposób celowy i uporządkowany.

Terapia integracji sensorycznej jest procesem polegającym na takiej organizacji układu nerwowego, aby informacje ze zmysłów przesyłane były do mógu w sposób celowy i uporządkowany. Otrzymanie przez mózg prawidziwych informacji jest niezbędnym warunkiem przygotowania reakcji zgodnej z wymogami wewnętrznymi i zewnetrznymi. Oznacza to, że błędne lub nieprawidłowo zinterpretowane bodźce będą generowały złą lub nawet szkodliwą dla organizmu odpowiedź.