napis alt
napis alt

napis alt
napis alt
napis alt
neurofizjoterapia.pl

Integracja sensoryczna

 

integracja sensorycznaIntegracja sensoryczna jest procesem neurologicznym, który organizuje wrażenia płynące z ciała i środowiska w taki sposób, by mogły być użyte do celowego działania.

dr A.J. Ayres

Przytoczoną definicję znają wszyscy terapeuci i zapewne część rodziców dzieci uczęszczających na terapię si. Niestety wśród rodziców integracja sensoryczna bardzo często kojarzona jest z ... huśtaniem, głaskaniem i szeroko pojętym masowaniem. A tak nie jest. Czym więc jest?

Ja integrację sensoryczną opisuję raczej jako formę zabawy, której brakuje dziecku do prawidłowego rozwoju. Zabawy "wolnej", bez zbytnich ograniczeń, pozwalającej zdobywać doświadczenia zarówno pozytywne, jak i negatywne. Dlaczego? Przede wszystkim dlatego, że zgodnie z przytoczoną definicją "mózg łączy informacje uzyskane ze zmysłów ze sobą i wcześniejszymi  doświadczeniami". Informacjami, których doświadczył wcześniej "osobiście". Nie z opowieści, wizji i wyobrażeń. Dziecko uczy się poprzez zabawę, powtarzanie, "próbowanie" oraz popełnianie błędów.

Jeśli nie możesz czegoś wyraźnie zarejestrować, nie będziesz mógł również tego zapamiętać.

Zdarzają się niestety sytuacje, w których system nerwowy jest rozregulowany, a informacje płynące ze zmysłów są błędne i w konsekwencji nieprawidłowo interpretowane przez mózg. Podobnie mózg może nie rozpoznawać (lub nie segregować) informacji ważnych od nieistotnych i nadaje im nieprawidłowe znaczenie w kontekście doboru optymalnej odpowiedzi na potrzeby środowiska. W konsekwencji dziecko może być, potocznie mówiąc, przestymulowane lub niedostymulowane. Tym samym mózg nie ma możliwości znalezienia optymalnego rozwiązania i zaczyna ujawniać się problem. Jak go znaleźć, czy zauważyć?

  1. Obserwować dziecko.

  2. Słuchać pedagogów i innych osób pracujących z dzieckiem w ramach zajęć pozalekcyjnych.

  3. Raz na kilka tygodni krytycznym okiem porównać umiejętności dziecka z jego rówieśnikami.

  4. W razie wątpliwości nie zwlekaj. Dzieci zwykle z problemów sensorycznych nie "wyrastają".

 

Tomasz Raźny