napis alt
napis alt

napis alt
napis alt
napis alt
neurofizjoterapia.pl

Integracja sensoryczna - terapia

 

terapia siTerapia integracji sensorycznej jest procesem polegającym na takiej organizacji układu nerwowego, aby informacje ze zmysłów przesyłane były do mózgu w sposób celowy i uporządkowany.

Terapia integracji sensorycznej jest procesem polegającym na takiej organizacji układu nerwowego, aby informacje ze zmysłów przesyłane były do mógu w sposób celowy i uporządkowany. Otrzymanie przez mózg prawidziwych informacji jest niezbędnym warunkiem przygotowania reakcji zgodnej z wymogami wewnętrznymi i zewnetrznymi. Oznacza to, że błędne lub nieprawidłowo zinterpretowane bodźce będą generowały złą lub nawet szkodliwą dla organizmu odpowiedź.

Należy również stanowczo ostrzec przed myleniem integracji sensorycznej ze "stymulacją sensoryczną"!!!

Ostrzegam, ponieważ w rozumieniu znacznej części rodziców integracja sensoryczna jest zajęciami polegającymi na bujaniu lub głaskaniu. Ileż razy słyszałem z ust rodzica przyprowadzajacego dziecko na pierwsze zajęcia: "pobujasz się trochę, pan ma takie fajne huśtawki". Drodzy rodzice!!! Na huśtawkę należy chodzić na plac zabaw. Huśtanie (huśtawki) są oczywiście w rozwoju dziecka bardzo potrzebne, jednak nie są wyznacznikiem udanych/nieudanych zajęć integracji sensorycznej. Kiedy dziecko wyjdzie z zajęć i na pytanie "dużo się bujałeś?" odpowie "nie", to wcale nie oznacza, że zajęcia integracji sensorycznej zostały przeprowadzone źle. cdn...

Tomasz Raźny